Archeologie

Reeds in 2006 hebben de eerste archeologische onderzoeken in het kazernekwartier plaatsgevonden. Grote vondsten zoals

Expositie

In het bezoekerscentrum Fort Sint Michiel is een permanente tentoonstelling van ‘Vondsten in het kazernekwartier’,