Archeologie

Reeds in 2006 hebben de eerste archeologische onderzoeken in het kazernekwartier plaatsgevonden. Grote vondsten zoals