Expositie

In het bezoekerscentrum Fort Sint Michiel is een permanente tentoonstelling van ‘Vondsten in het kazernekwartier’,